| Bofara - Löten || Hanebo Framtid || Bollnäs Hemsida || Gävleborgs Län |
Bofara - Löten:

Första sidan
Kort om byarna
Vår hembygd

Anslagstavlan
Bygdegården

Gästbok

Källförteckning


"Hanebo socken gränsar i norr till Segersta, i öster till Segersta och Skog, i söder till åmot i Gästrikland och i väster till Bollnäs. Det sydvästliga hörnet vid Katrineberg, där Hanebogränsen möter Gästriklandsgränsen, kallas i gamla handlingar Rönemund. På gränsen till Bollnäs mellan Lotan och östansjö ligger Skutberget och ett stycke av gränslinjen kallas här Skutrån.
Från Bergviken sträcker sig den odlade kulturbygden i tre riktningar. Västerut sträcker den sig i mjuka böljande terränglinjer över Kilafors bruk, Hammaren och Hallen fram emot Bofarasjön och på ömse sidor om densamma. Här ligga byarna Löten, Bofara, Västerberg, Lotan. Väster om Bofarasjön ligger Västansjöbygden, från vilken en smal. idyllisk dalgång går längs Flugån mot Bollnäsgränsen. Söder om Bergviken går bebyggelsen och odlingen fram över Sibo, Svedja, Lilltjära, Vallsänge och Gusbo byar. Denna trakt kallas Utibygden. åt nordost från Bergviken räknat utbreder sig kyrkbygden med kyrkan fritt och vackert belägen på en höjd. Från Kyrkbyn går en arm mot Flybygden med dragning åt väster, en annan gren över Innantjära, följande Hårgåsens södra och västra sluttningar norrut mot Ljusnan. I sluttningen mot Ljusnan ligga Hårga Granbo och Böle byar.
Se vi oss vidare om i socknen, finna vi österut ett skogs- och bergsområde med några av våra stoltaste bergskonturer och bästa utsiktspunkter. De högsta punkterna äro Kölberget och Degerberget. även mot söder utbreder sig bakom de blånande berglinjerna ett stort skogsområde, beläget på en avsevärd höjd över havet. Tvenne dalgångar leda oss in i skogsbygden. Den ena går från Löten och Sandsveden över Vallstugubäcken mellan Jönnberg och Middagsberget söderut i sakta stigning mot Tönsens skogsby, vackert belägen på ömse sidor om den ljusa. öppna Tönssjön."

Utdrag ur boken "Två Hälsingesocknar" 1934 av Nils C. Humble.


 
Den här sidan uppdaterades 1999-02-21 av Fredrik Nyström