| Bofara - Löten || Hanebo Framtid || Bollnäs Hemsida || Gävleborgs Län |
Bofara - Löten:

Första sidan
Kort om byarna
Vår hembygd

Anslagstavlan
Bygdegården

Gästbok

Källförteckning
Lötens Bygdegård
Presentation
Lötens Bygdegårdsförening är en idéell förening som förvaltar och bedriver verksamhet i f.d. Lötens Skola. Föreningen bildades hösten 1984.

Verksamhet
I föreningens regi bedrivs ungdomsverksamhet i form av en ungdomsgård. Föreningen anordnar två fester årligen. En påskfest och en surströmmingsfest. Det anordnas även pub- och dartaftnar. Utöver dessa verksamheter så hyrs lokalerna ut till studiecirklar, privata evenemang, fester mm.

Lötens Bygdegård

På gång...
Förutom den ordinarie verksamheten har föreningen de senaste åren satsat pengar och resurser på renovering av byggnaden och den tillhörande tomten. Ett nytt tak har lagts, den östra fasaden har bytts ut, en förstukvist har byggts vid entrén och diverse målningsarbeten har utförts både in- och utvändigt. Ett nytt staket har satts upp. Brister som upptäckts vid Räddningstjänstens brandsyn har också åtgärdats. Bland annat har en utrymningsdörr byggts i stora samlingssalen, en utrymningsdörr och utvändig trapp från vävstugan på övre plan. Vägledningsskyltar och ytterligare brandvarnare har också installerats.

Medlem
Vill du bli medlem i föreningen, kontakta kassören, Elisabeth Arvidsson, telefon 0278-651557. Medlemskap i föreningen kostar enligt följande:

Medlemsinsats 200:-, engångsbelopp
Årsavgift, familjekort 200:-
Årsavgift, enskild medlem 100:-

Lötens Bygdegård

Att hyra bygdegården
Bygdegården bokas hos Tord Hedberg på telefon 0278-650495. I byggnaden finns en skolsal som är godkänd för 64 sittande personer. Stolar och bord finnes, samt filmduk, OH-apparat, TV mm. Det finns ett kök med det nödvändigaste i utrustnings- och husgerådsväg och en liten matsal. Lokalerna är för närvarande inte handikappanpassade.

Hyra Medlem Ej medlem
Skolsalen 60:-/tim
Matsal + kök 60:-/tim
Hela lokalen 80:-/tim
Hela lokalen, hel dag eller kväll 300:- 400:-


Adress & Kontakt
Besöksadress:  Lötens Skola, Löten, Kilafors
Postadress:  Lötens Bygdegårdsförening, c/o Arne Nygren, Hallen 6401, 823 91 Kilafors

Ordförande:  Arne Nygren, tel: 0278-651042.
Ledamöter: Elisabeth Arvidsson, kassör. Ingrid Lindblom, sekreterare. Jan-Olov Norberg, ledamot. Kais Wallin, ledamot.
Bygdegården:

På gång...

Presentation
Verksamhet
Att hyra gården

Medlem

Adress & Kontakt
 
Innehållet ändrades senast 2003-04-22 av Fredrik Nyström