| Bofara - Löten || Hanebo Framtid || Bollnäs Hemsida || Gävleborgs Län |
Bofara - Löten:

Första sidan
Kort om byarna
Vår hembygd

Anslagstavlan
Bygdegården

Gästbok

Källförteckning


Geografiskt läge
Bofara och Löten är två byar belägna vid Bofarasjöns nordvästra strand, i Hanebo socken, Bollnäs Kommun. Och cirka 3 kilometer sydväst om Kilafors samhälle längs vägen mot Hällbo. Byarna består idag vardera av ett antal sammanhållna gårdar och ett flertal gårdar utspridda längs Bofarasjöns nord- och sydvästra stränder och längs vägarna mot Hällbo, Kilafors, Hallen och Tönsen.

Invånare
I de båda byarna bor totalt cirka 80-100 personer. Det exakta antalet är svårt att bestämma eftersom byarnas gränser mot de intilliggande byarna, Västerberg, Hallen, östanå och Sandsveden, är svåra att precisera. Utöver dessa året runt boende så finns ett tiotal fritidshus som nyttjas till största delen under sommar-månaderna.
Man hör ofta talas om att befolkningen i små byar på landsbygden minskar och att det är bara de gamla som bor kvar. Så är det inte här. När hus blir tomma av en eller annan anledning så flyttar det nästan omgående in nya familjer. Därför är våra byar i allra högsta grad levande och förnyande.

Arbete
Jordbruket har tidigare varit den huvudsakliga sysselsättningen för folket här i bygden och än i dag så bedrivs jordbruk och djurhållning på ett knappt tiotal gårdar i Bofara och Löten. Landskapet runt Bofarasjön består av åkrar och ängar, endast i söder når skogen fram till sjön.
Det finns inga större arbetsplatser i våra byar. De flesta arbetar i de närliggande samhällena, först och främst i Kilafors, men även i Bollnäs och på andra orter.

Utbildning
I Västansjö skola undervisas från förskola till och med årskurs 6. Högstadiet (åk 7-9) finns i Kilafors. I Bollnäs finns Torsbergsskolans gymnasium. Närmaste högskola är Högskolan i Gävle, avstånd cirka 80 km.

Kommunikationer
Sträckan Kilafors - Hällbo - Bollnäs (och omvänt) trafikeras med buss som stannar i Löten och Bofara. övriga kommunikationer utgår från Kilafors ca 3 km nordost om byarna. Där passerar riksväg 83 och Norra stambanan. Bussar i linjetrafik går ett flertal turer varje dag. Länstrakikbolaget trafikerar också järnv&aulm;gen med så kallade X-tåg som går mellan Ljusdal och Gävle. Dessa tåg stannar på många av de mindre orter som SJ numera kör förbi. Vissa långfärdsbussar stannar också i Kilafors. Någon direkt förbindelse till Söderhamn via Segersta finns inte.
Kort om byarna:

Geografiskt läge
Invånare
Arbete
Utbildning
Kommunikationer
 
Den här sidan uppdaterades 1999-02-21 av Fredrik Nyström